ข่าวประชาสัมพันธ์จากสสจ.สระบุรี 8 ม.ค.64

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันนี้จากสาธารณะสุขจังหวัดสระบุรี วันที่ 8 ม.ค. 64 โดยวันนี้เน้นย้ำเหมือนทุกวันเรื่องกลุ่มเสี่ยงที่มาจากสนามชนไก่ในจังหวัดใกล้เคียง โดยใครเคยไปสนามชนไก่หรือบ่อนในจังหวัดภาคตะวันออก ให้ไปรับการตรวจโควิดทันที และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีใด้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณี ที่มีคนใช้เกินขีดการรองรับในโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
กรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรี ประจําวันที่ 8 มกราคม 2554

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยซึ่งได้แพร่กระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัด โดยในวันที่ 8 มกราคม 2564 จังหวัดสระบุรี ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ รวมมีผู้ติดเชื้อโรคโควิต-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 12 ราย รักษา หายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 11 ราย กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1 ราย ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท ขณะนี้ผู้ป่วยอาการอยู่ในเกณฑ์ดี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ดําเนินการป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยได้สอบสวนโรค และตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสะสมสมรวมทั้งสิ้น 315 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํา 195 ราย ได้ดําเนินการกักกันตัวผู้สัมผัสเหล่านี้ในสถานที่กักกันที่จังหวัดกําหนด 106 ราย กักกันตัวที่บ้าน 195 ราย มีอาการปกติทุกราย และใด้ดําเนินการทําความสะอาด สถานที่เสี่ยงทุกที่ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสตามมาตรฐานร่วมด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีระลอกใหม่นี้ พบว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากผู้ที่ติดเชื้อโควิต-19 ที่มีความเสี่ยงสูง ยังไม่แสดงอาการในกลุ่มสนามชนไก่ จากจังหวัดอ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และกลุ่มบ่อนการพนัน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าในภาคตะวันออกกําลัง แพร่กระจายเพื่อเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จึงขอให้ผู้ที่เดินทางไปสนามชนไก่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดอ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบ่อนหรือเดินทางไป 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ขสบุรี จันทบุรี ตราด ได้ไปรับการตรวจใด้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 14 วัน และทําตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด หากสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 หรือมีอาการ ใข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ใด้กลิ่น สิ้นไม่รับรสให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ในส่วนของประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ควบคุมสูงสุด 27 จังหวัด เข้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ขอให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่าน คิวอาร์โค้ทผ้านล่าง ไม่เข้าไปในที่ขุมขน งดการสังสรรค์ ใช้เวลารพูดคุยน้อยๆ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่น และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิต-19 (ศบค.) กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ขอให้ ประชาชน” งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จําเป็น ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีความจําเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้แสดง ใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัดตนเองรับรอง

ทั้งนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีใด้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณี ที่มีคนใช้เกินขีดการรองรับในโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ทําความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ควรงดการเดินทาง งดการทํากิจกรรมที่ไม่จําเป็นและการไปในสถานที่แออัด เว้นระยะห่างกันอย่าง น้อย 1 เมตร ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ทุกสถานที่ที่ไป โดยไม่ต้องสนใจ Timeline ผู้ป่วย ให้คิดและปฏิบัติเสมือนว่า ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงตัวเราเองมีเชื้อโควิดอยู่ หากเราปฏิบัติตามนี้เราจะไม่ไปรับเชื้อและจะไม่แพร่เชื้อไปให้คนใกล้ชิดที่เรารัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 0969099179, สายด่วน 1669, สบค. กระทรวงสาธารณสุข, Facebook สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

  • อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากาก ล้างมือให้มาก ลาจากโควิด ” WWW.SRO.MOPH.GO.TH โทร 036-223118 โทรสาร 036-212084

โดยวันนี้ยอดรวมในจังหวัดสระบุรีมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 1 รายจากยอดรวมการระบาดรอบนี้ 13 ราย และไม่มีผู้ป่วยใหม่ในวันนี้

และมีข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.เขต4 ตั้ง ARI clinic ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รับตรวจโควิด

🏥ARI clinic รับตรวจโควิดด่วน รู้ผลเร็วใน 24 ชม.
✅ราคา 1,350 บาท
📍ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

1,130 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน