กรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็น พื้นที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในขณะนี้ และได้มีประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีรับเชื้อมาจากตลาดแห่งนี้ 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสระบุรี 14 ราย รายละเอียดดังนี้

รายที่ 13 เพศหญิง อายุ 51 ปี พักอาศัยในอําเภอวิหารแดง อาชีพเป็นเจ้าของแผงขายผักในตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ขณะนี้ไม่มีอาการป่วย

รายที่ 14 เพศชาย อายุ 64 ปี เป็นสามีกับรายที่ 1 อาชีพเป็นเจ้าของแผงขายผักในตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนคร รังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ขณะนี้ไม่มีอาการป่วย

ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายนี้ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อชาวเมียนมาร์ที่เป็นลูกจ้างแผงขายผัก ที่ตลาดพรพัฒน์ ซึ่งสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดแห่งนี้ และพบผู้ติดเชื้อจํานวนมาก และได้ประสานมายังสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีจึง ได้ติดตามทั้ง 2 รายนี้ไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผลยืนยันเป็นบวก ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี

จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ติดเชื้อ 2 รายนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน โดยได้จัดสถานที่เพื่อควบคุมสังเกตอาการในสถานที่รัฐจัดให้ 4 ราย และเป็นผู้สูงอายุ 2 ราย ได้แยกกักตัวในห้องแยกโรงพยาบาลเพื่อสังเกตุอาการ โดยทั้งหมดจะได้รับการ ตรวจวัดใช้สังเกตอาการจนครบ 14 วัน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเทศบาลตําบลวิหารแดงในการล้างท้า ความสะอาดบ้านพัก และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอําเภอสํารวจคนหาแหล่งเพิ่มเติม และขอให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้านได้ช่วยเฝ้าระวังคนในชุมชนและผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้สแกนคิวอาร์โค๊ดเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวมถึงการเฝ้าระวัง ชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอีกด้านหนึ่ง

สําหรับประชาชนที่มีประวัติเสี่ยง เช่น เดินทางไปยังตลาดตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ขอให้สวมหน้ากากอนามัยผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน 14 วัน สแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะทุกสถานที่ที่ไป และหากเริ่มมีอาการป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 096099179 สายด่วน 1669, ศบค. กระทรวงสาธารณสุข, Facebook สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

“อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากาก ลาจากโควิด”

ผู้ป่วย 2 รายนี้เป็นสามีภรรยา ค้าขายอยู่ในตลาด ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมากใน จ.ปทุมธานี

2,057 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน