โรงเรียนกลั่นวิทยากำหนดมาตรการเข้มข้นในการคัดกรอง

ล่าสุดแจ้งปิดเรียน 23-25 ธันวาคม 2563

จุลสารโรงเรียนกลั่นวิทยา
เรื่อง การเลื่อนการจัดกิจกรรมกีฬสีและกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับบีใหม่


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพ
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201 9(COVD-19) ในวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัด
สมุทรสคร นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 201 9(COVID-19) และเพื่อความ
ปลอดภัยของทุกคน โรงเรียนกลั่นวิทยจึงให้มีการกำหนดมาตรการเข้มข้นในการคัดกรอง ผู้ที่เข้ามาบริเวณโรงเรียน
กลั่นวิทยา โดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง, ใส่ MAK, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลแอสกอฮอล์ และเว้น
ระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด


ในการนี้ โรงเรียนกลั่นวิทยา จึงขอเลื่อนกรจัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันสท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ออกไป โดยไม่มีกำหนด และให้เป็นวันเรียนตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ก่นผู้ปกครองติดตามข่าวจากทางโรงเรียน ผ่านทาง Facebook
โรงเรียนกลั่นวิทยา หากมีการประกาศข้อปฏิบัติจกหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานราชการ ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ
(นางบุษบากรณ์ บุญยภักดิ์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกลั่นวิทยา

359 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน