ทุ่งดอกคอสมอสที่แก่งคอยบานแล้ว – ทุ่งสิริสมัย

ทุ่งสิริสมัยอยู่ที่เขาพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทุกปีจะมีการจัดเตรียมสถานที่ แปลงปลูกดอกไม้ และมีทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเปิดให้ทุกคนเข้าชมได้ฟรี และปีนี้ 2563 ก็เหมือนเช่นทุกปี ตอนนี้ได้เวลาเปิดสวนดอกไม้ให้เข้าไปชมความงามและถ่ายรูปกันแล้วจ้า โดยเปิดให้เข้าชมตั้งวันนี้ถึงกลางเดือนมาราคมปีหน้า 2564 เลย ทุ่งสิริสมัย… ทุ่งดอกไม้แห่งความกตัญญู มีกำหนดเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Read more